V pátek 15. března se konala řádná hromada klubu se standartním programem jako např. zpráva o činnosti výboru za uplynulé období, zpráva o činnosti jednotlivých družstev, zpráva o hospodaření za uplynulé období, zpráva revizní komise a rozprava neboli diskuse.

Valné hromady se stejně jako v uplynulých letech zúčastnil starosta pan Pavel Pešek a dále zástupci našich partnerských klubů, za AFK Radlík místopředseda Viktor Tejček, za Čehoslovan Dolní Jirčany paní Romana Hájková, za TJ Tatran Kamenný Přívoz Martin Doutnáč, který je zároveň smluvním trenérem našeho Sportovního střediska mládeže, a samozřejmě i členové výboru, revizní komise a členové klubu.

Stejně jako v uplynulých letech se diskutovalo financování klubu a zajištění jeho provozu, i o dalších problémech, které trápí nejen náš klub.

Jedním z bodů programu související se zprávou revizní komise byl i dopis Rady města, který obdrželi právě členové výboru a revizní komise již v průběhu února 2019, a k němuž se zástupci výboru a revizní komise sešli ke dvěma jednáním. K tomuto bodu se pak vyjádřila revizní komise ve své zprávě, vystoupil k ní i pan starosta, a poměrně obšírně jsem tento bod programu okomentoval i já jako předseda pohledem do minulosti i současnosti. Na přímý dotaz směřující na předsedu revizní komise zda-li bylo vše v souladu se zákonem a stanovami klubu bylo odpovězeno jednoznačně kladně.

Ovšem věc, která byla JUDr. Bernardem přirovnána k bouři ve sklenici vody, pro mě osobně znamená přece jen něco více. Proto bych si tímto dovolil členskou základnu vyzvat, aby velmi intenzivně diskutovala o novém kandidátovi/kandidátech na předsedu klubu, a možná i o dalších členech výboru, za které nechci rozhodně mluvit, ale znám některé jejich názory na klubové dění. Jak se říká „všechno má svůj čas“, a já chci věřit tomu, že o pozice ve vedení klubu bude zájem a může tak být představena i nová vize budoucnosti klubu, samozřejmě včetně finančního zabezpečení.

Přes výše uvedené bychom se jako výbor s ohledem na ještě probíhající mandát měli pokusit dořešit některé věci především ve vztahu s městem a pozemkové problematice areálu, pokusit se zachránit „A“ tým v soutěži, stabilizovat financování a udržet především mládežnickou základnu v té podobě jaká je, protože jestli se něco v uplynulých cca tří letech povedlo, tak určitě ten statut SpSM, jehož udržení bude nepochybně stát hodně úsilí.

Závěrem si dovolím všem družstvům a hráčům popřát úspěšnou jarní sezónu, našim příznivcům hodně pěkných sportovních zážitků a funkcionářům a trenérům pevné nervy.

Petr Doležal, předseda