FC Jílové nabízí svoje tréninkové hřiště s UMT  k pronajmutí. Pro bližší informace prosím kontaktujte sekretáře klubu p. Čmelíka – tel.: 602 223 151

A -tým mužů porazil poslední celek tabulky 8:1 po jednoznačném průběhu. Zápasu přihlížela dobrá divácká návštěva, která viděla střelecký koncert Ondry Jankeleho, který se trefil čtyřikrát.

Sestava: Pokorný, Bodlák, Ciencala, Kos, Malknecht, Keller, Cimpl (K), Kořínek (27. Dvořáček), Mucks, Hanuš, Jankele

Góly: 2., 4., 10. a 85. Jankele, 7. Kořínek, 14. Keller, 66. Cimpl, 90. Mucks

Áčko postoupilo na samostatné druhé místo tabulky a příští kolo hraje na hřišti vedoucího týmu soutěže – FC Jevany, na které ztrácí 6 bodů. Začátek zápasu je v sobotu 9. 11. v 10:15.

Po letních personálních změnách si nové vedení vytýčilo hlavní priority činnosti klubu  v nejbližším období

  1. ekonomická stabilizace
  2. konsolidace a posílení hráčského kádru
  3. údržba areálu

Co se týká bodu 1) , tak se, díky úspěšnému dotažení některých dotačních titulů,  získání několika sponzorů a zejména zavedením úsporných opatření podařilo ekonomickou situaci pro nejbližší období vyřešit.

Během letní přestávky klub sice opustilo několik hráčů, ale podařily se i posily – vrátil se  Marek Cimpl, který se stal i hrajícím trenérem. Přišli Honza Kořínek, Tonda Keller a Honza Kos,  povedlo se udržet Emila Ciencalu, Filipa Muckse a zejména klíčového muže – brankáře Davida Pokorného. Některé vyhlédnuté posily se dotáhnout nepodařilo – zejména kvůli neúměrným finančním požadavkům jejich stávajících klubů. Nově se tvořící tým se po třetině sezony vyhřívá v poklidném středu tabulky I.B třídy  na dohled postupových příček. Nebýt smolných závěrů několika zápasů, kdy jsme po slibném průběhu přišli o pár bodíků, kdo ví….

Díky pomoci Městského úřadu se podařilo provést zásadní revitalizaci tréninkového hřiště s umělou trávou. Drobné údržbové práce na kabinách a okolí hřiště probíhají  průběžně.

logo-243x300

 

Výbor Spolku FC Jílové  svolává  Mimořádnou valnou hromadu za účelem voleb do orgánů klubu na  1.8.2019  v 19:30 hodin v restauraci „Na Hřišti“. 

Výbor  Spolku  FC Jílové ve smyslu ustanovení čl. IV. stanov – společné zásady členství,  dává na vědomí, že  členů  s  hlasem rozhodujícím,  tedy osob starších 18-let,  je ke dni 7.6.2019  (ke dni  konání  poslední Mimořádné valné hromady)  71  (slovy:  sedmdesát jedna).

V souladu s článkem III. odst. 5 stanov je Valná hromada usnášeníschopná, je – li přítomna nadpoloviční většina členů spolku starších 18 –ti let. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných členů.

K možnosti usnášet se na této Mimořádné valné hromadě je třeba účasti minimálně 36 členů s hlasem rozhodujícím.

Výbor Spolku FC Jílové vyzývá s ohledem na důležitost programu této MVH členskou základnu  k účasti.

 

 

PROGRAM  

1. Zahájení – schválení programu, jednacího řádu a volebního řádu

2. Volba mandátové, návrhové  a volební komise

3. Zpráva mandátové komise

4. Představení kandidátů do orgánů klubu

5. Volby

6. Zpráva volební komise

7. Rozprava

8. Zpráva návrhové komise

9. Závěr

 

Příloha: presenční listina pro MVH

Presenční listina 1.8.2019

Za výbor Spolku FC Jílové, Ivana Bodláková – sekretář

Na pátek 7. 6. 2019 byla svolána mimořádná valná hromada klubu s navrženým programem, jež obsahoval 11 bodů. Pozvání přijal jako již tradičně starosta města pan Pavel Pešek, netradičně, ale o to s mojí větší radostí předseda představenstva I. Jílovské pan Bc. Štěpán Benedikt, dále Ing. Josef Šedivý, jako významný klubový sponzor a profesní i finanční podporovatel projektu rekonstrukce Sportovního areálu, jakož i další hosté, zástupci statutárních orgánů a členská základna. Jak se v průběhu této mimořádné VH ukázalo, bohužel v takovém počtu, který neumožňoval její usnášení schopnost.  Více to komentovat nechci, jen s malým dovětkem, že mě to vlastně překvapilo a zároveň nepřekvapilo.  Měl jsem za to, že když s dostatečným časovým předstihem (již na konci březnové VH) de facto oznámím, že nebudu nadále pokračovat ve funkci předsedy, oslovím dokonce dva kandidáty na tuto funkci, a v rámci zprávy o činnosti výboru za uplynulé období je představím, a přesto se nedokážeme sejít v usnášeníschopném počtu, tak i to je jeden z důvodů, proč jsem svému rozhodnutí rezignace dostál, i když těch závažnějších důvodů je více.

Ale po pořádku. Program byl stejně jako jednací a volební řád schválen, proběhla i volba všech tří komisí. Poté došlo k hodnocení činnosti výboru za listopad 2015-2019, kde jsem jasně uvedl, že představy především sportovní na úrovni A mužstva, díky nimž jsem mandát obdržel, naplněny nebyly, a proto je na místě moje rezignace. Druhým důvodem mého odstoupení je tzv. causa pozemek a třetí, a to ta v mých očích nejdůležitější je přístup nynější generace hráčů i členů k nějakým spolkovým hodnotám se snahou něčeho dosáhnout i na úrovni klubu jako je náš sportovně i celospolečensky, včetně vybudování odpovídající infrastruktury. Jde o můj úhel pohledu, nikomu ho nevnucuji, ale snažil jsem se hodnoty, o kterých mluvím celou dobu výkonu mé funkce naplňovat.

Velký časový prostor byl posléze věnován projektu rekonstrukce areálu, který jsem se za pomoci celkem tří prezentací snažil osvětlit ve smyslu zásadního přínosu nejen pro náš klub, ale i pro ostatní spolky, školy a město s jeho občany. Jestli jsem dokázal členskou základnu přesvědčit je otázku, nicméně v roce 2015 jsme k tomuto projektu mandát jako výbor obdrželi, udělalo se na něm spoustu práce, stálo to dost peněz, a o přínosu tohoto projektu vůbec nepochybuji. Nicméně k  tomuto bodu postupně vystupovali i naši hosté a další zástupci členské základny a uvidíme tedy, co se s tímto projektem nakonec stane. Už pondělní zasedání zastupitelstva města může hodně napovědět.

Po zprávě o činnosti výboru následovala oznámení tří členů výboru (předseda Mgr. Petr Doležal, místopředseda Ing. Tomáš Rosen a člen výboru Robert Bradáč) o jejich odstoupení a následně dva členové výboru (sekretář Ivana Bodláková a člen Jiří Kratochvíl) oznámili, že mandát hodlají dodržet. Zpráva mandátové komise pak neumožnila pokračovat v dalším průběhu této mimořádné valné hromady a tím jsem ji prohlásil za oficiálně ukončenou. Jaké je resumé? Všech pět členů bude v souladu se zákonem pokračovat ve výkonu funkcí minimálně do příští MVH s tím, že tuto chce výbor po dohodě s předpokládanými kandidáty na klubové funkce svolat na čtvrtek 1. srpna 2019, tak aby mohl klub dále vyvíjet svoji činnost, ke které je v souladu se stanovami založen. Samozřejmě by se z důvodů uvedených ve stanovách mohla konat i dříve, ale to nepředpokládám. Členská základna ke dni svolání této srpnové by měla čítat 72 členů s hlasem rozhodujícím, tak věřím, že se alespoň 37 členů dostaví. Já už se dopředu omlouvám, a prvně od roku 1992 bud na klubové valné hromadě chybět, neboť jsem v této době na dovolené, ale možná, že je to tak lepší i pro mě osobně. Přeci jenom 27 let je 27 let.

Co říci závěrem.   Ve funkci, ale i na hřišti jako hráč i trenér jsem zažil mnohem více toho pěkného, spíše valnou většinu, jen ten poslední půlrok byl velmi složitý. Klub za tři roky oslaví 100 let od svého založení, a měl jsem tedy tu čest být více jak jednu čtvrtinu existence v jeho čele. Snad se za tu dobu některé věci podařili. Chci všem, kdo se mnou spolupracovali poděkovat především za odvedenou práci a trpělivost se mnou, a svému nástupci a jeho kolegům ve statutárních orgánech popřát, aby se jim vše dařilo, měli štěstí, a ať se za ty tři roky při oslavách sejdeme s tím, že Spolek FC Jílové má dál v rámci města svoji vážnost a důležitost.

Mgr. Petr Doležal, ještě chvilku předseda