V rámci zasedání Tribunálu talentované mládeže bylo 14. května 2018 rozhodnuto o přidělení statutů SCM a SpSM pro období 2018/2020.

Mezi vyvolené se dostal i náš klub FC Jílové.

Přidělení statutu je vizitkou celého klubu, což považujeme za velký úspěch!

Nesmírně skvělá a pozitivní zpráva nejen pro klub, ale vůbec pro mládežnický fotbal, přišla od Tribunálu talentované mládeže FAČR. Ten zasedal v sídle FAČR dne 14. 5. 2018. Byl složen z členů Výkonného výboru, místopředsedy FAČR Romana Berbra, předsedy ŘKM Pavla Blahy, technického ředitele FAČR Michala Prokeše, generálního sekretáře FAČR Rudolfa Řepky a předsedy Komise mládeže FAČR Zdeňka Psotky. Dále byli zasedání přítomni za úsek neprofesionálního fotbalu jeho vedoucí Otakar Mestek, koordinátor SCM a SpSM Michal Blažej a jako host člen VV FAČR za Moravu Karel Kula.

Z této schůze pro náš klub FC Jílové vzešla jedna výborná zpráva. Získali jsme status SpSM (Sportovní středisko mládeže) na výchovu mládeže. Status je na dva roky a jeho platnost je až do června 2020.

Získat statut SpSM rozhodně není jednoduchou záležitostí a troufám si říci, že v širokém spektru současných podmínek je práce pro získání statutu mnohem složitější. Jelikož vím, co ze získání SpSM vyplývá, musím pogratulovat nejen klubu, jeho hráčům, realizačním týmům, rodičům, ale vůbec celé fotbalové veřejnosti, zajímající se o mládežnickou kopanou.

Garantem pro získání statutu SpSM se v klubu stal Jaromír Jarůšek, Martin Doutnáč a Viktor Tejček. Zhostili se svého úkolu na výbornou a je třeba jim poděkovat, protože FC Jílové, TJ Tatran Kamenný Přívoz a AFK Radlík potažmo LFA má “Sportovní středisko mládeže”. To je sakra dobrá zpráva.

Bodláková Ivana

logo-243x300Spolek FC Jílové

svolává mimořádnou valnou hromadu,

která se koná v pátek 25. května 2018 od 20:00

v restauraci Pivnice na Hřišti

Program valné hromady:

1. zahájení

2. přihlášení družstev do soutěží – info

3. schválení rozpočtu na rok 2018

4. různé

5. schválení usnesení

Srdečně zveme všechny členy.

A tým: 19.5.2018 10:15 TJ Sokol Klecany – FC Jílové

B tým: 20.5.2018 17:00 FC Jílové B – Hvozdnice B

Dorost: VOLNO

Starší žáci: 19.5.2018 14:00 Roztoky – FC Jílové

Mladší žáci: 19.5.2018 10:00 FC Jílové/D.Jirčany – D.Břežany

Obraz první

Je krátce před devátou hodinou ve středu 25. dubna. Na jílovském fotbalovém hřišti je klídek, ptáčci prozpěvující a okolní příroda se silně probouzí s příchodem teplého jara.

Ovšem na travnaté ploše je spousta barevných předmětů – kroužky, kužele, značky, malé branky a také spousta míčů – jakoby rozkvetlá louka, která čeká jen na dětské skotačení. Trenéři mládežnických týmů z klubů v Jílovém, Radlíku a Kamenném Přívoze mají netrpělivé pohledy….

Obraz druhý

Je krátce před desátou hodinou téhož dne. Na jílovském fotbalovém hřišti je plno předškolních dětí, plno her a plno krásného dětského křiku. Děti běhají, sbírají značky, probíhají dráhu, vedou nebo házejí míč a hrají fotbal. Prostě jsou plně zaujati pohybem a radostí z her. Stejní trenéři jsou v plném nasazení – tu se vysvětluje, co dětí mají provést a splnit, tu povzbuzují a tam zase řídí pravý fotbalový zápas…

Fotka uživatele Ladies Football Academy.

Obraz třetí

Je krátce po jedenácté hodině. Dětí se loučí s rozkvetlou loukou pokřiky, smíchem a plácnutím do ruky s trenéry – nás to prostě bavilo. Stejně se loučí i trenéři – jsou spokojeni z dětské radosti, z pohybu dětí, a i z toho, že u dětí vzbudili zájem o sport, o pohyb.

Fotka uživatele Ladies Football Academy.

Sportovního dopoledne se zúčastnili děti z mateřských školek v Jílovém, Chotouni, Kamenném Přívoze a v Lešanech. „Toto sportovní dopoledne pro předškolní děti pořádáme již poněkolikáté. Hlavním cílem je vzbudit u dětí zájem o sport, o pohybové aktivity. Následně jim můžeme nabídnout pravidelnou tréninkovou činnost,“připomenul Martin Doutnáč, hlavní trenér fotbalových přípravek v Kamenném Přívoze. „Byla to velká radost dívat se na sportující děti, na jejich nadšení. A také na děti, jejichž pohybové nadání se nadalo přehlédnout,“ doplnil Jaromír Jarůšek, trenér žáků v Jílovém. A celé podařené sportovní dopoledne uzavřel Petr Doležal, předseda fotbalového klubu v Jílovém, „ velký dík patří paním učitelkám ve školkách za doprovod dětí na hřiště a za jejich ochotu. A samozřejmě i našim všem trenérům za přípravu a organizaci celého sportovního dopoledne.“

Jaromír Jarůšek

Fotka uživatele Ladies Football Academy.

A tým: FC Jílové – TJ Kovohutě Podlesí 6:2 (3:1)

B tým: Libeř – FC Jílové B 3:2 (2:1)

Dorost: SK Zeleneč – FC Jílové 2:2 (0:2)

Starší žáci: VOLNO

Mladší žáci: Jesenice – FC Jílové/D.Jirčany  6:6 (6:2) PK 2:1