Pozvánka na Valnou hromadu vč. programu

Výbor FC Jílové zve všechny své členy na Valnou hromadu FC Jílové,

která se uskuteční

v sobotu 2. 3. 2024 od 17:00 hodin

místo konání – Restaurace na hřišti

Program:

 1. Zahájení a uvítání přítomných, návrh na předsedajícího valné hromady
 2. Schválení programu valné hromady
 3. Volba mandátové a návrhové komise
 4. Schválení jednacího řádu valné hromady
 5. Zpráva o činnosti výboru klubu za uplynulé období
 6. Zprávy o sportovních výsledcích jednotlivých družstev klubu
 7. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2023
 8. Návrh rozpočtu na rok 2024
 9. Zpráva revizní komise
 10. Zpráva mandátové komise
 11. Rozprava
 12. Zpráva návrhové komise a schválení usnesení
 13. Závěr