Odpověď výboru FC Jílové na email pana Petra Doležala ze dne 16.10.2023

Odpověď výboru FC Jílové na email pana Petra Doležala ze dne 16.10.2023

Dne 26.10.2023 schválil výbor FC Jílové text odpovědi panu Petr Doležalovi, kterou tímto zveřejňujeme, a to na webu klubu i na jeho facebookových stránkách a současně jí odesíláme všem těm, kteří od pana Doležala obdrželi uvedený email s jeho dotazy.
Dopis pana Doležala uvádíme v plném znění a bez úprav. Naše odpovědi jsou barevně zvýrazněny v tomto dokumentu: Odpoved PD na email z 16102023 pro webfcj

Výbor v současné době neshledává důvod pro svolání mimořádné valné hromady v panem Doležalem navrhovaném termínu. Pro její svolání nejsou navíc splněny požadavky dané stanovami FC Jílové v platném znění (viz. článek č. 2.4, ve kterém se uvádí, že takový podnět musí podat nejméně 2/3 ze všech členů spolku nebo revizní komise).

Valná hromada bude svolána v běžném termínu na začátku roku 2024 tak, aby na ní mohla být schválena zpráva o hospodaření spolku za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024.

Výbor FC Jílové