Dne 7. června se konala/nekonala Mimořádná valná hromada klubu

Na pátek 7. 6. 2019 byla svolána mimořádná valná hromada klubu s navrženým programem, jež obsahoval 11 bodů. Pozvání přijal jako již tradičně starosta města pan Pavel Pešek, netradičně, ale o to s mojí větší radostí předseda představenstva I. Jílovské pan Bc. Štěpán Benedikt, dále Ing. Josef Šedivý, jako významný klubový sponzor a profesní i finanční podporovatel projektu rekonstrukce Sportovního areálu, jakož i další hosté, zástupci statutárních orgánů a členská základna. Jak se v průběhu této mimořádné VH ukázalo, bohužel v takovém počtu, který neumožňoval její usnášení schopnost.  Více to komentovat nechci, jen s malým dovětkem, že mě to vlastně překvapilo a zároveň nepřekvapilo.  Měl jsem za to, že když s dostatečným časovým předstihem (již na konci březnové VH) de facto oznámím, že nebudu nadále pokračovat ve funkci předsedy, oslovím dokonce dva kandidáty na tuto funkci, a v rámci zprávy o činnosti výboru za uplynulé období je představím, a přesto se nedokážeme sejít v usnášeníschopném počtu, tak i to je jeden z důvodů, proč jsem svému rozhodnutí rezignace dostál, i když těch závažnějších důvodů je více.

Ale po pořádku. Program byl stejně jako jednací a volební řád schválen, proběhla i volba všech tří komisí. Poté došlo k hodnocení činnosti výboru za listopad 2015-2019, kde jsem jasně uvedl, že představy především sportovní na úrovni A mužstva, díky nimž jsem mandát obdržel, naplněny nebyly, a proto je na místě moje rezignace. Druhým důvodem mého odstoupení je tzv. causa pozemek a třetí, a to ta v mých očích nejdůležitější je přístup nynější generace hráčů i členů k nějakým spolkovým hodnotám se snahou něčeho dosáhnout i na úrovni klubu jako je náš sportovně i celospolečensky, včetně vybudování odpovídající infrastruktury. Jde o můj úhel pohledu, nikomu ho nevnucuji, ale snažil jsem se hodnoty, o kterých mluvím celou dobu výkonu mé funkce naplňovat.

Velký časový prostor byl posléze věnován projektu rekonstrukce areálu, který jsem se za pomoci celkem tří prezentací snažil osvětlit ve smyslu zásadního přínosu nejen pro náš klub, ale i pro ostatní spolky, školy a město s jeho občany. Jestli jsem dokázal členskou základnu přesvědčit je otázku, nicméně v roce 2015 jsme k tomuto projektu mandát jako výbor obdrželi, udělalo se na něm spoustu práce, stálo to dost peněz, a o přínosu tohoto projektu vůbec nepochybuji. Nicméně k  tomuto bodu postupně vystupovali i naši hosté a další zástupci členské základny a uvidíme tedy, co se s tímto projektem nakonec stane. Už pondělní zasedání zastupitelstva města může hodně napovědět.

Po zprávě o činnosti výboru následovala oznámení tří členů výboru (předseda Mgr. Petr Doležal, místopředseda Ing. Tomáš Rosen a člen výboru Robert Bradáč) o jejich odstoupení a následně dva členové výboru (sekretář Ivana Bodláková a člen Jiří Kratochvíl) oznámili, že mandát hodlají dodržet. Zpráva mandátové komise pak neumožnila pokračovat v dalším průběhu této mimořádné valné hromady a tím jsem ji prohlásil za oficiálně ukončenou. Jaké je resumé? Všech pět členů bude v souladu se zákonem pokračovat ve výkonu funkcí minimálně do příští MVH s tím, že tuto chce výbor po dohodě s předpokládanými kandidáty na klubové funkce svolat na čtvrtek 1. srpna 2019, tak aby mohl klub dále vyvíjet svoji činnost, ke které je v souladu se stanovami založen. Samozřejmě by se z důvodů uvedených ve stanovách mohla konat i dříve, ale to nepředpokládám. Členská základna ke dni svolání této srpnové by měla čítat 72 členů s hlasem rozhodujícím, tak věřím, že se alespoň 37 členů dostaví. Já už se dopředu omlouvám, a prvně od roku 1992 bud na klubové valné hromadě chybět, neboť jsem v této době na dovolené, ale možná, že je to tak lepší i pro mě osobně. Přeci jenom 27 let je 27 let.

Co říci závěrem.   Ve funkci, ale i na hřišti jako hráč i trenér jsem zažil mnohem více toho pěkného, spíše valnou většinu, jen ten poslední půlrok byl velmi složitý. Klub za tři roky oslaví 100 let od svého založení, a měl jsem tedy tu čest být více jak jednu čtvrtinu existence v jeho čele. Snad se za tu dobu některé věci podařili. Chci všem, kdo se mnou spolupracovali poděkovat především za odvedenou práci a trpělivost se mnou, a svému nástupci a jeho kolegům ve statutárních orgánech popřát, aby se jim vše dařilo, měli štěstí, a ať se za ty tři roky při oslavách sejdeme s tím, že Spolek FC Jílové má dál v rámci města svoji vážnost a důležitost.

Mgr. Petr Doležal, ještě chvilku předseda