Výbor klubu Spolek FC Jílové, tímto vyzývá ty členy klubu, kteří k dnešnímu dni neuhradili členské příspěvky za rok 2018 k jejich úhradě, a to nejpozději v termínu do 30. 11. 2018 na číslo účtu klubu 382674309/0800 do zpráv pro příjemce jméno a příjmení.

“A” tým Hrobník Lukáš
“B” tým Dvořák Ivan, Zeman Jakub, Balouš David,  Berecký Štefan, Kovář Otto, Vavřina Miroslav
řadoví členové Kutil Jan a Dvořák Jiří
Andílci