Obraz první

Je krátce před devátou hodinou ve středu 25. dubna. Na jílovském fotbalovém hřišti je klídek, ptáčci prozpěvující a okolní příroda se silně probouzí s příchodem teplého jara.

Ovšem na travnaté ploše je spousta barevných předmětů – kroužky, kužele, značky, malé branky a také spousta míčů – jakoby rozkvetlá louka, která čeká jen na dětské skotačení. Trenéři mládežnických týmů z klubů v Jílovém, Radlíku a Kamenném Přívoze mají netrpělivé pohledy….

Obraz druhý

Je krátce před desátou hodinou téhož dne. Na jílovském fotbalovém hřišti je plno předškolních dětí, plno her a plno krásného dětského křiku. Děti běhají, sbírají značky, probíhají dráhu, vedou nebo házejí míč a hrají fotbal. Prostě jsou plně zaujati pohybem a radostí z her. Stejní trenéři jsou v plném nasazení – tu se vysvětluje, co dětí mají provést a splnit, tu povzbuzují a tam zase řídí pravý fotbalový zápas…

Fotka uživatele Ladies Football Academy.

Obraz třetí

Je krátce po jedenácté hodině. Dětí se loučí s rozkvetlou loukou pokřiky, smíchem a plácnutím do ruky s trenéry – nás to prostě bavilo. Stejně se loučí i trenéři – jsou spokojeni z dětské radosti, z pohybu dětí, a i z toho, že u dětí vzbudili zájem o sport, o pohyb.

Fotka uživatele Ladies Football Academy.

Sportovního dopoledne se zúčastnili děti z mateřských školek v Jílovém, Chotouni, Kamenném Přívoze a v Lešanech. „Toto sportovní dopoledne pro předškolní děti pořádáme již poněkolikáté. Hlavním cílem je vzbudit u dětí zájem o sport, o pohybové aktivity. Následně jim můžeme nabídnout pravidelnou tréninkovou činnost,“připomenul Martin Doutnáč, hlavní trenér fotbalových přípravek v Kamenném Přívoze. „Byla to velká radost dívat se na sportující děti, na jejich nadšení. A také na děti, jejichž pohybové nadání se nadalo přehlédnout,“ doplnil Jaromír Jarůšek, trenér žáků v Jílovém. A celé podařené sportovní dopoledne uzavřel Petr Doležal, předseda fotbalového klubu v Jílovém, „ velký dík patří paním učitelkám ve školkách za doprovod dětí na hřiště a za jejich ochotu. A samozřejmě i našim všem trenérům za přípravu a organizaci celého sportovního dopoledne.“

Jaromír Jarůšek

Fotka uživatele Ladies Football Academy.