Pozvánka na Valnou hromadu

Výbor FC Jílové zve všechny své členy na Valnou hromadu spolku,

která se uskuteční ve čtvrtek 14.10.2021 od 19:00 hodin v restauraci na hřišti.

Program:

 1. Zahájení a uvítání přítomných, návrh na předsedajícího valné hromady
 2. Schválení předsedajícího a programu valné hromady
 3. Volba mandátové, návrhové a volební komise
 4. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
 5. Zpráva o činnosti výboru klubu
 6. Zprávy o sportovních výsledcích jednotlivých družstev klubu
 7. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2020
 8. Zpráva revizní komise
 9. Zpráva mandátové komise
 10. Rozprava
 11. Zpráva návrhové komise a schválení usnesení
 12. Závěr a občerstvení