Pozvánka na Valnou hromadu

Výbor spolku FC Jílové svolává tímto své členy na Válnou hromadu, která se uskuteční v sobotu 6.6.2020 od 19:00 hodin v hospodě na hřišti.

Jedním z bodů VH je i schválení návrhu změny názvu klubu na tradiční FC JÍLOVÉ, zpráva o činnsoti a hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020.

Občerstvení v průběhu VH zajištěno.