Žádáme všechny členy, kteří ještě neučinili o doplacení neuhrazených členských příspěvků na rok 2018.

Seznam: Čl. příspěvky

Aktivní členové (hráči/hráčky) – dospělí 1500.-Kč

Neaktivní členové – dospělí 400.- Kč

Důchodci 200.-Kč

Platbu prosím pošlete na účet číslo 382674309/0800.

V  popisu prosíme uveďte své jméno.

Děkujeme