V rámci zasedání Tribunálu talentované mládeže bylo 14. května 2018 rozhodnuto o přidělení statutů SCM a SpSM pro období 2018/2020.

Mezi vyvolené se dostal i náš klub FC Jílové.

Přidělení statutu je vizitkou celého klubu, což považujeme za velký úspěch!

Nesmírně skvělá a pozitivní zpráva nejen pro klub, ale vůbec pro mládežnický fotbal, přišla od Tribunálu talentované mládeže FAČR. Ten zasedal v sídle FAČR dne 14. 5. 2018. Byl složen z členů Výkonného výboru, místopředsedy FAČR Romana Berbra, předsedy ŘKM Pavla Blahy, technického ředitele FAČR Michala Prokeše, generálního sekretáře FAČR Rudolfa Řepky a předsedy Komise mládeže FAČR Zdeňka Psotky. Dále byli zasedání přítomni za úsek neprofesionálního fotbalu jeho vedoucí Otakar Mestek, koordinátor SCM a SpSM Michal Blažej a jako host člen VV FAČR za Moravu Karel Kula.

Z této schůze pro náš klub FC Jílové vzešla jedna výborná zpráva. Získali jsme status SpSM (Sportovní středisko mládeže) na výchovu mládeže. Status je na dva roky a jeho platnost je až do června 2020.

Získat statut SpSM rozhodně není jednoduchou záležitostí a troufám si říci, že v širokém spektru současných podmínek je práce pro získání statutu mnohem složitější. Jelikož vím, co ze získání SpSM vyplývá, musím pogratulovat nejen klubu, jeho hráčům, realizačním týmům, rodičům, ale vůbec celé fotbalové veřejnosti, zajímající se o mládežnickou kopanou.

Garantem pro získání statutu SpSM se v klubu stal Jaromír Jarůšek, Martin Doutnáč a Viktor Tejček. Zhostili se svého úkolu na výbornou a je třeba jim poděkovat, protože FC Jílové, TJ Tatran Kamenný Přívoz a AFK Radlík potažmo LFA má “Sportovní středisko mládeže”. To je sakra dobrá zpráva.

Bodláková Ivana