Vážení členové,

v nejbližší době čekají náš klub dvě velmi důležité události. Tou druhou je mimořádná valná hromada, a protože je mimořádná, bude se konat v neobvyklém termínu v úterý 9. října 2018 ve 20.00 hodin. Je to už téměř 4 měsíce, kdy poslední, byť také mimořádná VH rozhodovala o záležitostech důležitých pro budoucnost klubu především ve vztahu k jeho financování. Na této MVH odstoupil z funkce místopředsedy Inmar Al- Azzawi a naše statutární zastoupení není kompletní. Proto jsem rád, že se našel kandidát na tuto pozici, a to člen revizní komise Ing. Tomáš Rosen s tím, že má zájem klubu po všech stránkách pomoci, a především určitým způsobem garantovat jeho finanční stabilitu. Proto bych si dovolil požádat členskou základnu, aby se chovala odpovědně a v maximálním možném počtu se této MVH zúčastnila s tím, že se budou projednávat i další důležité záležitosti.

Pokud jde o druhou důležitou událost (tedy vlastně první, protože časově předchází) jde o komunální volby 2018, které budou rozhodovat o zastupitelích pro nové čtyřleté období. Tady bych si dovolil oslovit nejen členy, ale i naše příznivce, aby především k volbám šli a volili podle nejlepšího vědomí a svědomí kandidáty, kteří budou garantovat nejen správný vývoj našeho města jako celku, ale snad i v našem městě změní přístup ke sportu obecně a budou ho mnohem více podporovat, náš klub nevyjímaje.

Nebudu rozhodně agitovat za jednotlivá politická uskupení, už jen proto, že jsme jednoznačně apolitický subjekt, ale určitě není žádným tajemstvím kdo z řad členů klubu našel odvahu a jako kandidát do voleb jde. Pokud si některé věci, které se týkají problematiky vztahu klub-město chcete připomenout, podívejte se do archivu našeho webu www. fcjilove na článek z 28.5.2018, tedy krátce potom co se konala ona MVH. Jde o neúspěšný pokus předsedy klubu svým podnětem změnit rozpočet města ve prospěch všech spolků ve městě.

I když je jasné, že město řeší mnohem zásadnější a důležitější úkoly ve prospěch občanů což nikdo nezpochybňuje, přesto se cestou k volebním urnám zkuste zamyslet a vhodit svůj hlasovací lístek tak, abychom měli starostu či starostku, který/á nám na valné hromadě nebude říkat, že je mu/jí jedno jakou soutěž vlastně hrajeme. Protože kvalita respektive výše soutěže vždycky odpovídá tomu, jak kdo pracuje nejenom v klubu, ale i v osobním životě. Tak hodně štěstí při Vašem přemýšlení :-).

Mgr. Petr Doležal, předseda