logo-243x300Spolek FC Jílové

svolává mimořádnou valnou hromadu,

která se koná v pátek 25. května 2018 od 20:00

v restauraci Pivnice na Hřišti

Program valné hromady:

1. zahájení

2. přihlášení družstev do soutěží – info

3. schválení rozpočtu na rok 2018

4. různé

5. schválení usnesení

Srdečně zveme všechny členy.