Žádáme všechny členy o uhrazení členských příspěvků na rok 2018.

Aktivní členové (hráči/hráčky) – dospělí 1500.-Kč

Neaktivní členové – dospělí 400.- Kč

Důchodci 200.-Kč

Platbu prosím pošlete na účet číslo 382674309/0800.

V  popisu prosíme uveďte své jméno.

Žádáme o úhradu do konce dubna 2018.

Děkujeme