logo-243x300Spolek FC Jílové

svolává mimořádnou valnou hromadu,

která se koná v úterý 9. října 2018 od 20:00

v restauraci Pivnice na Hřišti

Program valné hromady:

1. zahájení

2. rezignace člena RK, sekretáře

3. volba nového místopředsedy, člena RK, sekretáře

4. různé

Na programu jednání je řada důležitých bodů, proto by mělo být povinností každého člena se valné hromady zúčastnit.